Începând cu data de 01.03.2023 suntem membri ai Asociației Române de Drept Penal al Afacerilor!

28/03/2023

Alexandru Popină

Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor (ARDPA) este un forum al persoanelor pasionate de Dreptul penal al afacerilor.

ARDPA are ca misiune promovarea și dezvoltarea disciplinei Dreptul penal al afacerilor, ca arie juridică „hibridă”, aflată la confluența dreptului penal și ramurilor juridice convențional privite ca alcătuind Dreptul afacerilor/business law.

Din perspectiva obiectivelor acestei entități, Asociația își concentrează activitatea pe:

 • Promovarea acestei arii juridice și a profesioniștilor din domeniu – indiferent de profesia exercitată –  în fața organismelor profesionale, naționale și internaționale, a autorităților publice, persoanelor juridice de drept privat și a oricăror alte persoane;
 • Dezbaterea și cercetarea științifică în materia Dreptului penal al afacerilor;
 • Intervenția tip  „amicus curiae” în proceduri judiciare, jurisdicționale și administrative relevante pentru Dreptul penal al afacerilor;
 • Organizarea de evenimente, dezbateri și conferințe științifice de specialitate;
 • Promovarea dialogului interprofesional în cadrul profesiilor juridice;
 • Studiul legislației relevante și realizarea de propuneri de îmbunătățire a acesteia;
 • Studiul conjugat al cazuisticii de specialitate, îndeosebi prin raportare la cazuistica din portofoliul membrilor asociației;
 • Realizarea de studii de drept european și drept comparat, relevante în domeniu;
 • Acordarea de sprijin financiar, îndeosebi sub formă de burse de studii pentru persoanele care activează în domeniu;
 • Organizarea de stagii de practică de specialitate, precum și organizarea de conferințe de îndrumare profesională și de carieră;
 • Promovarea digitalizării, Inteligenței Artificiale și a noilor tehnologii IT în domeniu;
 • Cooperarea cu organizații naționale și internaționale;
 • Acordarea de premii, distincții și alte tipuri de recunoaștere pentru persoanele din domeniu și pentru debutanții merituoși.

 

Trusted and professional legal advisors


© copyright 2021 – Cabinet Avocat Alexandru Gica. Toate drepturile rezervate.

web development – addvices.com