Articole

Cauza CJUE C-107/23 PPU | Lin – Explicatiile Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost membru al completului de judecată. Instanța națională este obligată, în principiu, să înlăture normele sau jurisprudența naționale care creează un risc sistemic de impunitate pentru asemenea infracțiuni Mai mulți resortisanți români condamnați la pedepse cu închisoarea pentru evaziune fiscală privind… Continuă lectura Cauza CJUE C-107/23 PPU | Lin – Explicatiile Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
Revenge porn este acum infracțiune
Miercuri, la data de 14.06.2023, Președintele României a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 226 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 606/28.10.2019), ceea ce înseamna ca, incepând cu 18.06.2023, revenge porn a devenit infracțiune. Astfel, noul alineat 21 al art. 226 C. pen. prevede că „Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea,… Continuă lectura Cauza CJUE C-107/23 PPU | Lin – Explicatiile Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
Începând cu data de 01.03.2023 suntem membri ai Asociației Române de Drept Penal al Afacerilor!
Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor (ARDPA) este un forum al persoanelor pasionate de Dreptul penal al afacerilor. ARDPA are ca misiune promovarea și dezvoltarea disciplinei Dreptul penal al afacerilor, ca arie juridică „hibridă”, aflată la confluența dreptului penal și ramurilor juridice convențional privite ca alcătuind Dreptul afacerilor/business law. Din perspectiva obiectivelor acestei entități, Asociația își concentrează activitatea pe: Promovarea… Continuă lectura Cauza CJUE C-107/23 PPU | Lin – Explicatiile Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
Obligațiile de raportare ale avocaților în contextul planificării fiscale agresive încalcă secretul profesional
Joi, 8 decembrie 2022, a fost publicată Hotărârea C.J.U.E. în cauza C-694/20 | Orde van Vlaamse Balies și alții, prilej cu care Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat o scurtă analiză cu privire la considerentele deciziei amintite: „În urma unei modificări a directivei menționate, aceasta prevede în prezent obligația tuturor intermediarilor implicați în… Continuă lectura Cauza CJUE C-107/23 PPU | Lin – Explicatiile Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
Înalta Curte de Casație și Justiție a motivat Decizia nr. 67/25.10.2022, prin care s-a confirmat obligația instanțelor române de a aplica deciziile C.C.R. privind prescripția
În continuare, redăm următoarele extrase din Decizia nr. 67 din data de 25 octombrie 2022 a ÎCCJ: „Aplicând dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal criteriile pentru delimitarea normelor de drept material de normele de procedură penală, așa cum rezultă din Decizia Curții Constituționale nr. 1.470/2011 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,… Continuă lectura Cauza CJUE C-107/23 PPU | Lin – Explicatiile Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată

Trusted and professional legal advisors


© copyright 2021 – Cabinet Avocat Alexandru Gica. Toate drepturile rezervate.

web development – addvices.com